مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

دکوراسیون صورتی و دختران رویایی

دکوراسیون صورتی و دختران رویایی
استفاده از رنگ صورتي در رنگ آميزي مكان‌هاي مختلف ، در كاهش پرخاشگري موثر است. رنگ صورتی، در واقع همان رنگ قرمز کم رنگ است و معمولاً نشانگر عشق است.
مقاله های بیشتر از دکوراسیون داخلی

رنگ صورتی از ترکیب رنگ قرمز و سفید ، به دست می‌آید. این رنگ از عشق و احساسات سخن می‌گوید و به فرد احساس آرامش می‌دهد. رنگ صورتی ، آرام بخش و تسکین دهنده است و احساسات عاشقانه را در افراد به وجود می‌اورد. رنگ صورتی ، رنگی زنانه است که چهره زنان را با نشاط و دل گرم می‌کند و احساسات لطیف آن‌ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

این رنگ باعث تحریک عواطف و احساسات می‌شود و فرد را مهربان می‌کند.  استفاده مدام از رنگ صورتی باعث می‌شود فرد حساس ، خیال باف  و رویایی بشود و از دنیای واقعی فاصله بیشتری بگیرد. رنگ صورتی ، رنگی سرگرم کننده و رنگ مطلوب کودکان به خصوص دختران خردسال است.

رنگ صورتی بردباری و صبوری را به انسان القا می کند و افراد را به مهربانی و محبت تشویق می‌کند. وقتی شخصی ناراحت و عصبانی باشد ، رنگ صورتی به او پیام می‌دهد که آرام باش تا مسائل مسیر طبیعی خود را طی کند.

 • دکوراسیون صورتی و دختران رویایی
  تصویر شماره 1 :: دکوراسیون صورتی و دختران رویایی
 • دکوراسیون صورتی و دختران رویایی
  تصویر شماره 2 :: دکوراسیون صورتی و دختران رویایی
 • دکوراسیون صورتی و دختران رویایی
  تصویر شماره 3 :: دکوراسیون صورتی و دختران رویایی
 • دکوراسیون صورتی و دختران رویایی
  تصویر شماره 4 :: دکوراسیون صورتی و دختران رویایی
 • دکوراسیون صورتی و دختران رویایی
  تصویر شماره 5 :: دکوراسیون صورتی و دختران رویایی
 • دکوراسیون صورتی و دختران رویایی
  تصویر شماره 6 :: دکوراسیون صورتی و دختران رویایی
 • دکوراسیون صورتی و دختران رویایی
  تصویر شماره 7 :: دکوراسیون صورتی و دختران رویایی
 • دکوراسیون صورتی و دختران رویایی
  تصویر شماره 8 :: دکوراسیون صورتی و دختران رویایی
تبلیغ با میترا رنک