مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

رنگ بندی و دکوراسیون اتاق خواب های پسرانه

رنگ بندی و دکوراسیون اتاق خواب های پسرانه
تا به حال از چه ایده های برای رنگ بندی و دکوراسیون اتاق خواب های پسرانه بهره برده اید؟ در این مطلب عکس هایی از انواع دکوراسیون متناسب با روحیات پسران را برای آشنایی بیشتر شما با رنگ بندی و دکوراسیون قرار داده ایم.
مقاله های بیشتر از دکوراسیون داخلی

معمولا برای طراحی دکوراسیون اتاق خواب پسرانه باید به محیطی با انرژی و شاداب اندیشید. پسرها دوست دارند در هر مکان و محیطی امکان تخلیه انرژی های خود را داشته باشند. بازی پسرها در گروه‌های بزرگ‌تر و بر اساس هرم سلسله مراتبی انجام می‌گیرد. هر پسری این فرصت را دارد تا شانس خود را آزمایش کند و از این هرم صعود کند و یا در بعضی مواقع سقوط کرده و شکست را بپذیرد.

 

برای طراحی اتاق خواب هایی شاد و پرتحرک به ادامه ی این مطلب توجه کنید.

 

 

 • رنگ بندی و دکوراسیون اتاق خواب های پسرانه
  تصویر شماره 1 :: رنگ بندی و دکوراسیون اتاق خواب های پسرانه
 • رنگ بندی و دکوراسیون اتاق خواب های پسرانه
  تصویر شماره 2 :: رنگ بندی و دکوراسیون اتاق خواب های پسرانه
 • رنگ بندی و دکوراسیون اتاق خواب های پسرانه
  تصویر شماره 3 :: رنگ بندی و دکوراسیون اتاق خواب های پسرانه
 • رنگ بندی و دکوراسیون اتاق خواب های پسرانه
  تصویر شماره 4 :: رنگ بندی و دکوراسیون اتاق خواب های پسرانه
 • رنگ بندی و دکوراسیون اتاق خواب های پسرانه
  تصویر شماره 5 :: رنگ بندی و دکوراسیون اتاق خواب های پسرانه
 • رنگ بندی و دکوراسیون اتاق خواب های پسرانه
  تصویر شماره 6 :: رنگ بندی و دکوراسیون اتاق خواب های پسرانه
تبلیغ با میترا رنک