مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

مکتب اصفهان در شهرسازی

مکتب اصفهان در شهرسازی
مقاله ی مکتب اصفهان در شهرسازی نوشته ی دکتر سید محسن حبیبی استاد گروه شهرسازی دانشکده هنرهای زیبا می باشد که در مجله ی هنرهای زیبا به چاپ رسیده است.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

چکیده:

 

تشکیل دولت صفوی در قرن دهم هجری (17میلادی) سبب می گردد تا حیات عقلی شیعه به اوج خود رسد. تشیع اثنی عشری به هویت سیاسی و فرهنگی مستقلی دست یابد و این هویت و شخصیت را به عنوان خمیر مایه ی فرهنگی همه ی شئون زندگی پس از خود قرار دهد و زمینه را براب شکفتن آراء حکمی اشراقی، فلسفی و عملی مهیا سازد.

 

این حکمت که در سراسر عصر صفوی در عراق، سوریه و هندوستان، که پیوندهای بسیار نزدیک با ایران داشتند، رواج یافت اجمالا مکتب اصفهان نامیدند. مرکز این حکمت نه تنها اصفهان پایتخت صفویان بلکه شهرهایی چون شیراز، کاشان، قزوین و تبریز بوده است.

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله ی مکتب اصفهان در شهرسازی نوشته ی دکتر سید محسن حبیبی اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک