مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

چالش های آموزش طراحی معماری در ایران بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان

چالش های آموزش طراحی معماری در ایران بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان
این مقاله به معرفی بخشی از مطالعات نگارنده در ارتباط با چالش های آموزش طراحی معماری می پردازد که در آن از روش نظر سنجی استفاده شده است.
مقاله های بیشتر از جزوه های معماری

از آنجا که عوامل متنوعی در میزان موفقیت یک نظام آموزشی دخالت دارند در اینجا سعی گردیده تا ضمن اشاره به برخی از آن عوامل و با بهره گیری از نظرات اساتید و دانشجویان توجه برنامه ریزان آموزشی و اساتید طراحی معماری را به ضرورت دقت در انتخاب دانشجو بازنگری به روش های آموزشی و نهایتاً به ضرورت بازنگری در نحوه ارزشیابی کار دانشجویان جلب نماید.

 

برای دانلود فایل کامل مقاله ی "چالش های آموزش طراحی معماری در ایران بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان" نوشته ی دکتر سید امیر سعید محمودی، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

 

 

تبلیغ با میترا رنک