مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

مسجد جامع اصفهان در آرشیو تصویری جهان

مسجد جامع اصفهان در آرشیو تصویری جهان
به تازگی موسسه سلطنتی معماران بریتانیا بزرگترین آرشیو تصویری جهان که اختصاص داده شده به معماری را راه اندازی کرده است.
مقاله های بیشتر از معماری

به تازگی موسسه سلطنتی معماران بریتانیا بزرگترین آرشیو تصویری جهان که اختصاص داده شده به معماری را راه اندازی کرده است که مجموعه‌ای کم نظیر را که  توسط برخی از عکاسان معماری برتر جهان ثبت شده، در خود جای داده است. در این آرشیو، عکسی از گنبد مسجد جامع اصفهان نیز مشاهده می شود.

 • Ferrybridge B power station at Brotherton in Yorkshire (Eric de Maré, 1960)
  تصویر شماره 1 :: Ferrybridge B power station at Brotherton in Yorkshire (Eric de Maré, 1960)
 • Hillfield House, Whipsnade (Dell & Wainwright, 1936)
  تصویر شماره 2 :: Hillfield House, Whipsnade (Dell & Wainwright, 1936)
 • Fishermen′s Sheds in Hastings (Eric de Maré, 1956, Architectural Press Archive)
  تصویر شماره 3 :: Fishermen′s Sheds in Hastings (Eric de Maré, 1956, Architectural Press Archive)
 • Masjed-e Jomah at Isfahan, Iran (John Donat, 1966)
  تصویر شماره 4 :: Masjed-e Jomah at Isfahan, Iran (John Donat, 1966)
 • Oscar Niemeyer′s National Congress Buildings in Brasilia, Brazil (1955)
  تصویر شماره 5 :: Oscar Niemeyer′s National Congress Buildings in Brasilia, Brazil (1955)
 • The 1640 Tulip Staircase by Inigo Jones at Queen′s House, Greenwich (Richard Ingle, 1992)
  تصویر شماره 6 :: The 1640 Tulip Staircase by Inigo Jones at Queen′s House, Greenwich (Richard Ingle, 1992)
تبلیغ با میترا رنک