مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

عناصر باربر و نقش عملکرد آن ها

عناصر باربر و نقش عملکرد آن ها
دیوارهای باربر، ستون ها و تیرهای از عناصر باربر در ساختمان هستند.
مقاله های بیشتر از سازه و تاسیسات


1- دیوار
دیوار ساختاری است،ممتد معمولا قائم که ضخامت آن نسبت به طول و ارتفاع آن کم است. هدف از اجرای دیوار، بسته به آن که دیوار داخلی و یا خارجی باشد، هدف های اجرایی آن متفاوت است. اما اصلی ترین هدف از احداث آن ,تفکیک فضاهاست. یعنی جداکردن محیط خارج و داخل(دیوار خارجی ساختمان) است.و یا فضای خارج وخارج (دیوار خارجی) و یا داخل و داخل (دیوار داخلی).


انواع دیوار
 - دیوار باربر
این نوع دیوار علاوه بر وزن خود وزن بارهای وارده راهم تحمل می کند و به آن "دیوارحمال" نیز می گویند.حداکثر ارتفاع آن 3 متر است و در ارتفاع بیشتر باید حتما کلاف بندی شود. ضخامت آن بستگی به جنس مصالح مصرفی دارد.در مورد دیوارهای باربر آجری حداقل 35 سانتی متر, در مورد دیوار سنگی حداقل 50 سانتی متر، در مورد دیوار خشتی حداقل 45 سانتی متر و در مورد دیوار بتنی باربر حداقل 10 سانتی متر در نظر گرفته می شود.
- دیوار غیرباربر

2- ستون
عنصری است قائم حد فاصل پی و سایر عناصر باربر ساختمان که بارهای انتقالی از سقف ، تیرها و شاه تیرها را به پس انتقال می دهد.


- تاریخچه ستون در ایران
در ایران اولین ستون به عنوان عنصری تزئینی در گود خمسه های ساخت دریافت می کشیده است. در دوره هخامنشیان ستون را از سنگ های یکپارچه یا سنگ های پاک تراش می ساختند که آنها را توسط پست های فلزی ( اثر جنس مقرغ ) به هم متصل می کردند.این ستون ها هم باربر بودند و هم تزئینی البته لازم به ذکر است که در این دوره ستون های چوبی در برخی کاخ های تخت جمشید نیز استفاده نشده است. در دوره ساسانی اولین بار ستون های بنایی به وجود آمد که نمونه بارز آن در آتشک ها است .لازم به ذکر است که مصالح عمده ساخت آن ها سنگ لاشه و ملات ساروج بود.در دوره اولیه اسلامی ستون های خشتی , آجری , خشتی - آجری به خصوص در شبستان ساغد به کار گرفته شد.(( مانند ستون های مساجد جامع اصفهان)). از دوره صفویه اولین بار ستون چوبی بیشتر بصورت یک عنصر غالبآ تزئینی به معماری اضافه شد. از دوره زندیه ستون های سنگی مجددا احیا شد. در دوره قاجاریه ستون های چوبی با اندود گچ پوشش داده و ستون گچی هستند......دارای  تزئینات فراوان است. ستون در دوران بعد (پهلوی ) همزمان با معماری مدرن علاوه بر کاربری سازه آن به عنوان تزئینات در بنا نیز به کار گرفته شد. (( ستون هایی از جنس فولاد و بتن ))


انواع ستون


انواع ستون از نظر نوع ساخت :
1- پیش ساخته ( مانند ستون ها چوبی و برخی ستون های فلزی تکی )
2- نیمه پیش ساخته ( مانند ستون های فلزی و مرکب )
3- در جا ساخت ( مانند ستون های بتنی و ستون های بنایی)


- انواع ستون از نظر جنس
 1- ستون سنگی:
2- ستون خشتی با ( ابعاد 70*70 سانتی متر در گذشته بکار گرفته شده است (.
3- ستون آجری با ( ابعاد حداقل 45*45 در ساختمان های گذشته مورد استفاده بوده است.)
4- ستون چوبی: مانند  ستون های کاخ عالی قاپور اصفهان.
5- ستونهای ساخته شده از نیمرخ های فلزی
6- ستون بتنی
7- ستون فلزی

مورد استفاده ستون های فلزی در ساختمان های اسکلت فلزی است و در بیشتر موارد این ساختمان ها دارای پی ها بتنی اند. رابط اتصال دهنده ستون فلزی و پی بتنی صفحه ای است که صفحه ستون نام دارد.

3- تیر
تعریف تیر , تیر عنصری است غالبا افقی که بار سقف را تحمل می کند و به عناصر کناری (( ستون یا دیوار)) انتقال می دهد.


انواع تیر از لحاظ جنس :
- تیر سنگی:
 قدیمی ترین نوع تیر است که در دولمن - معابد عصر نوسنگی - دیده شده است.


-  تیر چوبی:
 به مقطع گردبینه به قطر حداقل 10 سانتی متر در سقف های تیر چوبی کاربرد داشته و دارد.جنس آن غالبأ از درخت های صنوبر و تبریزی است. چوب از مصالح سنتی ایران است , که مقاومت کششی آن از مقاومت فشاری بیشتر است وبه جهت آنکه تیرها تحت خمش قرار می گیرند و احتمال برش آن در ناحیه کشش زیاد است , چوب یکی از بهترین مصالح برای تیر بوده است.


- تیر فلزی:
به صورت تکی از پروفیل های( INP  بال باریک) و (IPE بال نیم پهن ) اجرا می شود . مقاومت خمشی تیر INR (تیر آهن بال باریک) به مراتب بالاتر از تیر IPE (تیر آهن بال نیم پهن) هم نمره خود می باشد. با استفاده از پروفیل های ( نیم رخ) ساخته شده کارخانه ای در سقف های طاق ضربی یا بتنی حداکثردهانه 5 متر را می توان پوشاند و در سقف های سبک البته با تقویت می توان دهانه ی تا 10 متر را پوشاند.

تبلیغ با میترا رنک