مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

روانگرایی خاک

روانگرایی خاک
تمامی زمین لرزه های قوی پدیده ی روانگرایی خاک را به همراه دارند. روانگرایی می تواند باعث گسیختگی ساختمان ها در فرم ها و مدل های مختلف باشد.بعضی از گسیختگی سازه ها که نتیجه ی پدیده ی روانگرایی می باشند در زیر خلاصه شده اند
مقاله های بیشتر از سازه و تاسیسات

در طی زمین لرزه ها ،گسیختگی خاک،بخصوص روانگرایی خاک ،می تواند باعث تاثیرات ویران کننده روی ساختمان ها، همچون واژگونی، پراکندگی جانبی، نشست وسیع خاک یا ... شود. این پدیده در طی سالهای متمادی مشاهده شد. در واقع، بیشتر از هم گسیختگی ساختمانها در زمین لرزه های باستانی می توانند یاد آور روانگرایی خاک که بر پایه دانش امروزی ما بدست آمده باشند. ولی این پدیده مورد توجه مهندسین تا بعد از زلزله ی نیاگاتا و زمین لرزه ی آلاسکا قرار نگرفته بود،که هر دوی آنها در 1904 رخ داده و بسیاری از اثرات روانگرایی خاک را نشان دادند. بعد از آن مشاهده های دقیق و مطالعات زیر زمینی روی این عارضه به وسیله ی مهندسان و دانشمندان سراسر جهان انجام شد. مکانیسم این پدیده برای سازه ها و ساختمان های مهندسی مورد آزمایش بکار برده شده. هر چند، در ارتباط با ساختمان پیچیده ی خاک و روانگرایی این پدیده هنوز دور از فهم ماست.

 

برای دانلود فایل کامل پاورپوینت پروژه "روانگرایی خاک " اینجا کلیک کنید.

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک