مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

مقاله های سازه و تاسیسات

استفاده از مواد گیاهی در صنعت ساختمان، مورد مطالعه: نی
استفاده از مواد گیاهی در صنعت ساختمان، مورد مطالعه: نی
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه فولادی با مهاربند واگرا بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای موجود
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه فولادی با مهاربند واگرا بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای موجود
بررسی آسیب های ناشی از اجرای نامناسب در ساختمان های خسارت دیده از زلزله منطقه قائنات
بررسی آسیب های ناشی از اجرای نامناسب در ساختمان های خسارت دیده از زلزله منطقه قائنات
روش های عایق کردن حرارتی مسکن
روش های عایق کردن حرارتی مسکن
آسیب شناسی شالوده ها تغییر مقاومت خاک و اشتباه در اجرا
آسیب شناسی شالوده ها تغییر مقاومت خاک و اشتباه در اجرا
سيستم تونلي در ساختمان سازي
سيستم تونلي در ساختمان سازي
سوپرپانل هاي باربر
سوپرپانل هاي باربر
سيستم ساختماني قاب‌هاي سبک فولادي سردنورد شده LSF
سيستم ساختماني قاب‌هاي سبک فولادي سردنورد شده LSF
بررسی اثر طرح های معماری بر مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله
بررسی اثر طرح های معماری بر مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله
ساندویچ پانل 3D pannel
ساندویچ پانل 3D pannel
روش های تخمين محدوده آسايش حرارتی
روش های تخمين محدوده آسايش حرارتی
قاب های نیمه خورجینی و خورجینی معکوس
قاب های نیمه خورجینی و خورجینی معکوس
« 123... »
تبلیغ با میترا رنک