مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

مقاله های سازه و تاسیسات

مقاوم سازی لرزه ای ستون های بتن مسلح پل با استفاده از جاکت های فولادی با اشکال مختلف هندسی
مقاوم سازی لرزه ای ستون های بتن مسلح پل با استفاده از جاکت های فولادی با اشکال مختلف هندسی
آسيب شناسي ديوارهاي نگهبان آسيب هاي ناشي از افزايش فشار،(فشار هيدرواستاتيك)
آسيب شناسي ديوارهاي نگهبان آسيب هاي ناشي از افزايش فشار،(فشار هيدرواستاتيك)
تاثیر نماهای شیشه ای دو جداره بر شرایط حرارتی داخلی ساختمان
تاثیر نماهای شیشه ای دو جداره بر شرایط حرارتی داخلی ساختمان
دانلود دیتیل های اتصال ستون بتنی با کف
دانلود دیتیل های اتصال ستون بتنی با کف
بررسی و مقایسه آیین نامه های طرح لرزه ای به منظور بهسازی ارزه ای پل ها
بررسی و مقایسه آیین نامه های طرح لرزه ای به منظور بهسازی ارزه ای پل ها
تحلیل پایدارسازی لرزه ای شیروانی ها به کمک ستون های سنگی
تحلیل پایدارسازی لرزه ای شیروانی ها به کمک ستون های سنگی
« ...4
تبلیغ با میترا رنک