مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

مقاله های آموزشی

آموزش استفاده از ابزار push/pull ، ابزار offset ، ابزار رسم خط منحنی و دست آزاد و همچنین ابزار رسم دایره و چند ضلعی ها در اسکچآپ
آموزش استفاده از ابزار push/pull ، ابزار offset ، ابزار رسم خط منحنی و دست آزاد و همچنین ابزار رسم دایره و چند ضلعی ها در اسکچآپ
آموزش استفاده از دستور Line برای خلق اشکال سه بعدی، کاربرد ابزار پاک کن، استفاده از ابزار چهارضلعی یا Rectangle Tool و ابزار چهارضلعی چرخیده یا Rotated Rectangle
آموزش استفاده از دستور Line برای خلق اشکال سه بعدی، کاربرد ابزار پاک کن، استفاده از ابزار چهارضلعی یا Rectangle Tool و ابزار چهارضلعی چرخیده یا Rotated Rectangle
آموزش دستکاری لبه ها و صفحه ها، انتخاب پیشرفته ی اشیاء و استفاده از ابزار خط یا Line در اسکچاپ
آموزش دستکاری لبه ها و صفحه ها، انتخاب پیشرفته ی اشیاء و استفاده از ابزار خط یا Line در اسکچاپ
معرفی و دسته بندی ابزارها، انتخاب و جابه جایی، تغییر مقیاس و چرخش اشیاء در اسکچاپ
معرفی و دسته بندی ابزارها،  انتخاب و جابه جایی، تغییر مقیاس و چرخش اشیاء در اسکچاپ
آموزش ایجاد حالت های مختلف حجم، سایه، دید و انیمیشن در اسکچاپ
آموزش ایجاد حالت های مختلف حجم، سایه، دید و انیمیشن در اسکچاپ
معرفی ابزار های تغییر جهت در اسکچاپ navigation tools
معرفی ابزار های تغییر جهت در اسکچاپ navigation tools
1
تبلیغ با میترا رنک