مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

پروژه های پارک و منظر شهری

سه بعدی و پلان اتوکد سایبان شهری
سه بعدی و پلان اتوکد سایبان شهری
پلان و نقشه های اتوکد پارک و فضای سبز
پلان و نقشه های اتوکد پارک و فضای سبز
پلان و نقشه های اتوکد پارک و غذاخوری یا فود کورت
پلان و نقشه های اتوکد پارک و غذاخوری یا فود کورت
پلان و نقشه های اتوکد گلخانه با دو آلترناتیو
پلان و نقشه های اتوکد گلخانه با دو آلترناتیو
طراحی سازه المانی پارک
طراحی سازه المانی پارک
پلان اتوکد نمایشگاه گل و گیاه
پلان اتوکد نمایشگاه گل و گیاه
پلان اتوکد پارک محله ای
پلان اتوکد پارک محله ای
پلان، نقشه های اتوکد و پرسپکتیو میدان شهری با المان سایبانی
پلان، نقشه های اتوکد و پرسپکتیو میدان شهری با المان سایبانی
پلان و نقشه های اتوکد و پرسپکتیو میدان شهر
پلان و نقشه های اتوکد و پرسپکتیو میدان شهر
پلان، نقشه های اتوکد و پرسپکتیو گلخانه های گنبدی ژئودزیک
پلان، نقشه های اتوکد و پرسپکتیو گلخانه های گنبدی ژئودزیک
پرسپکتیو و پلان اتوکد سایبان شهری (دو نمونه)
پرسپکتیو و پلان اتوکد سایبان شهری (دو نمونه)
پلان اتوکد و پرسپکتیو دو نمونه پل عابر پیاده
پلان اتوکد و پرسپکتیو دو نمونه پل عابر پیاده
123... »
تبلیغ با میترا رنک