مجله تخصصی معماری میترا دیزاین

پروژه های ورزشی

پلان و نقشه های اتوکد سالن ورزشی
پلان و نقشه های اتوکد سالن ورزشی
پلان و نقشه های اتوکد سالن ورزشی سه منظوره
پلان و نقشه های اتوکد سالن ورزشی سه منظوره
پلان و نقشه های اتوکد استادیوم شنای المپیک
پلان و نقشه های اتوکد استادیوم شنای المپیک
پرسپکتیو اسکچآپ استادیوم فوتبال بسیار بزرگ
پرسپکتیو اسکچآپ استادیوم فوتبال بسیار بزرگ
پلان و نقشه های اتوکد و پرسپکتیو استادیوم واترپلو
پلان و نقشه های اتوکد و پرسپکتیو استادیوم واترپلو
پرسپکتیو، پلان و نقشه های اتوکد استادیوم سرپوشیده شنا
پرسپکتیو، پلان و نقشه های اتوکد استادیوم سرپوشیده شنا
سه بعدی اسکچآپ استادیوم فوتبال
سه بعدی اسکچآپ استادیوم فوتبال
سه بعدی اسکچآپ زمین گلف
سه بعدی اسکچآپ زمین گلف
پلان و نقشه های اتوکد استخرهای گوناگون
پلان و نقشه های اتوکد استخرهای گوناگون
پلان و نقشه های اتوکد مجموعه ورزشی و اسپا SPA
پلان و نقشه های اتوکد مجموعه ورزشی و اسپا SPA
پلان و نقشه های اتوکد باشگاه ورزشی دارای استخر کوچک
پلان و نقشه های اتوکد باشگاه ورزشی دارای استخر کوچک
پلان و نقشه های اتوکد سالن ورزشی با جایگاه تماشاگران
پلان و نقشه های اتوکد سالن ورزشی با جایگاه تماشاگران
123 »
تبلیغ با میترا رنک